miércoles, 6 de junio de 2012

TEATRE DE L'OPRIMIT "IELMIMOYAVA"La concreció d'aquest projecte, en la sensibilització de gènere i el teatre social, neix a partir d'un grup interactiu d'alumnes de la ESO i d'una Animadora Sociocultural. El grup de 3er de la ESO, a través d'una anàlisi de la realitat pròxima amb la comunitat educativa, del IES Les Termes, s'adonen que hi ha una gran falta de sensibilització respecte el gènere. Veuen que les i els alumnes del centre pateixen bastants dels rols i estereotips de gènere. Alguns dels detectats són el maltractament psicològic, com ara: sentir-se oprimit per comentaris sexistes.

També
d'altres comentaris com ara: que les noies no poden defensar-se, fets, tant per part dels professors com dels alumnes. Creuen que en les relacions de parella es conceben per desigualtat i per pressió, és a dir, creuen que un sexe està per sobre de l'altre.
Després
de fer aquest anàlisi de la realitat i conscienciar-se els alumnes decideixen demanar a l'animadora sociocultural -la qual es posa en contacte amb les seves companyes professionals- que duguin a terme tècniques de teatre social i de teatre de l'oprimit, per tractar les necessitats detectades en el seu anàlisi de la comunitat educativa: els rols de gènere, els estereotips i prejudicis, el maltracte a partir del llenguatge verbal, i la comunicació no verbal. Demanen que vinguin a fer un taller d'aquest tema.

El teatre social es pot plantejar  com a eina dintervenció socioeducativa, on es tracten temes socials dinterès col·lectiu , o sutilitza com instrument socialitzador i mètode de treball amb col·lectius desfavorits o en risc de marginació social.

L'educació en valors pretén incidir en la formació de les persones a nivell de conscienciació, reflexió i diàleg basant-se, fonamentalment, en els principis de respecte a mateix, lalteritat, i el medi ambient. En el nostre cas, utilitzar el teatre com a excusa metodològica per treballar amb diferents grups dalumnes, de làmbit de leducació secundària., el concepte de gènere.
 
Aprofitant
que nosaltres com animadores havíem de dur a terme un projecte de gènere vam veure que L'Institut  “Les Termeses un entorn que ho necessita i a més ens és pròxim. Així que estem començant a fer un anàlisi de l'escola per acabar de determinar les línies d'intervenció del nostre projecte educatiu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario