martes, 14 de febrero de 2012


ACTIVITATS DE COEDUCACIÓ AMB ADULTS IMMIGRANTS

ACTIVITAT 1:

Títol: Mirant-lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               amb altres ulls


Objectius:

·         Conscienciar sobre la  igualtat de gènere
·         Treballar la tolerància
·         Practicar català
·         Passar bona estona


Durada: 45 minuts

Metodologia: 
Prèviament a partir de l'anàlisi de la realitat hem observat unes necessitats de desconeixença sobre el tema gènere, com les persones amb les quals hem treballat son immigrants em observat que també implica  el tema religió i que hi tenen una visió diferent. Per aquesta raó l'activitat ha sigut de forma participativa on des de dintre és més fàcil comprendre i conscienciar, donar altre perspectiva del paper de la dona dintre de casa.


Recursos: fungibles:
·         cartolina gran
·         6 folis
·         2 paquets de blue-tack
·         Plàstic per  folrar


No fungibles:
·         Retoladors
·         Taules
·         Cadires
·          
Taula de pressupost:

Material
Fungible
No Fungible
Cartolina
X

Folis
X

Blue-tack
X

Plàstic per folrar
X

Retoladors

X
Taules

X
Cadires

X


Material
Preu unitat
Quantitat
Preu total
Cartolina
0,50 €
5
2,50 €
Folis
0,10 €
6
0,60 €
Blue-tack
0,90 €
2
1,80 €
Plàstic per folrar
1,20 €
1
1,20 €
Retoladors
0,45 €
20
9,00 €
Preu total de l'activitat..................................................................15 €                       ACTIVITAT 2:

Títol: Fòrum

Objectius:
·         Treballar l'atenció-comprensió
·         Conscienciar sobre la igualtat de gènere
·         Participar i implicar-se durant l'activitat
·         Passa una bona estona.


Durada: 30 minuts

Metodologia:
En aquest cas la metodologia que hem utilitzat per aquesta activitat és més oberta, a partir d'unes imatges audiovisuals em deixat que cadascú pogués donar la seva opinió des de la seva experiència. Per això el sistema debat crea reaccions entre els participants i surten molts punts de vista tant rics com interessants no només per a ells sinó també per les dinamitzadores.

Les pel·lícules que mostrarem són:

http://www.youtube.com/watch?v=EhkMOONR7qM  (Trailer Criadas y Señoras)

Recursos:

Fungibles: cap

No fungibles:
·         Taules
·         Cadires
·         Canó
·         OrdinadorTaula de pressupost:

Material
Fungible
No fungible
Taules

X
Cadires

X
Canó

X
Ordinador

X

No hay comentarios:

Publicar un comentario