miércoles, 30 de mayo de 2012

PERQUÈ COEDUCACIÓ? 

Coeducació al segle XXI:
·       Com és possible que encara hi hagi professions majoritàriament d’homes i professions majoritàriament de dones?
·       Com és possible que les dones tinguin més difícil l’accés a càrrecs importants dins del món laboral?
·       Com és possible que encara hi hagi discriminació per qüestions de sexe?
·       Com és possible que no es valori indistintament l’experiència que es pot aportar a la societat i al món laboral sense tenir en compte el sexe?
·       Com és possible que es continuï agredint a les dones?
·       Com és possible que el món dels sentiments i de les emocions pertanyi i se’l relacioni molt més a les dones que no pas als homes?
·       Com és possible que es continuï fent servir un llenguatge sexista des de diferents àmbits (mitjans de comunicació, administracions, món educatiu ) ?.
·       Com és possible que a la majoria de les cases hi hagi un desequilibri entre les tasques que fa l’home i la dona?
·       Com és possible que es continuï relacionant alguns esports més amb un sexe que no pas a un altre?
Davant de qualsevol discriminació l’escola no pot quedar-se impassible i ha de contribuir a anar eradicant actituds sexistes.
Una de les funcions més importants de l’escola és col·laborar en la formació de PERSONES, educant des de la diferència i la igualtat, des del respecte i la cura dels altres, des de la tolerància i l’acceptació, tot potenciant les aptituds de cada una de les persones.L’escola ha de ser:
·         motivadora, on els nens i les nenes són els principals protagonistes del procés d’ensenyament- aprenentatge.
·         acollidora, per tal d’aconseguir un clima agradable, tenint en compte a cada una de les persones
·         vivencial, on es parteix de les experiències viscudes i així poder anar construint nous aprenentatges.
·         respectuosa, s’ha de tenir cura de les relacions i de les emocions.
·         formadora, on tothom pugui desenvolupar totes les seves potencialitats.
·         creativa, és important apostar per nous reptes i així fomentar l’enriquiment personal.
La construcció de relacions personals solidàries, basades en el respecte i la convivència amb les altres persones com a font de diversitat i riquesa, implica la capacitat d’analitzar els conflictes, de localitzar-ne les causes i d’elaborar estratègies adequades, no sexistes i no violentes a l’hora de resoldre’ls.
Volem ensenyar i aprendre a relacionar-nos, a establir relacions de respecte, a viure sense discriminar, per tant a tenir cura de nosaltres mateixes i d’altri.

Creiem que l’escola és un espai social idoni per treballar la igualtat entre sexes i el respecte a la diferencia sexual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario